Inspekcja Handlowa kontroluje punkty gastronomiczne zlokalizowane w kurortach turystycznych w Polsce. Rezultaty nie świadczą dobrze o placówkach. U większości skontrolowanych dotychczas lokali wykryto nieprawidłowości. W konsekwencji przedsiębiorcy zostali ukarani mandatami, a poszczególne miejsca zostały objęte postępowaniem administracyjnym. W kilku przypadkach skończyło się nawet wnioskami do sądów. Inspekcja nie zakończyła jeszcze działań.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie poinformował, że inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw. W sumie kontrolerzy sprawdzili 58 placówek w 13 województwach. Efekty inspekcji nie napawają optymizmem, gdyż ponad połowa skontrolowanych obiektów nie spełniała norm. Inspektorzy nałożyli 14 mandatów karnych, a w 11 przypadkach zdecydowali się na wszczęcie postępowań administracyjnych. W sześciu punktach natomiast doszło do tak rażących zaniechań, że ich właściciele będą odpowiadać przed sądem. UOKiK zaznacza, że kontrole nadal trwają.

Brak cen i nieprecyzyjne menu główną przyczyną kar

Najwięcej nieprawidłowości (60,6%) dotyczyło braku cen. Zdarzało się, że pracownicy korzystali również z niezalegalizowanych wag do ważenia produktów, zaś w pięciu placówkach brakowało informacji o szkodliwości spożywania alkoholu:

„Zdarzało się, że składniki przygotowanych dań różniły się od tych wymienionych w menu. Niekiedy konsumenci otrzymywali rachunek z doliczoną ceną opakowania, którego w ostateczności nie dostawali. W niektórych kontrolowanych miejscach przy sprzedawanych produktach nie było ceny lub nie określano ilości napojów i potraw, których dotyczy podana cena” – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

Zobacz także  GIS w ciągu doby wystawił ponad 1,3 tys. mandatów. To efekt nowych obostrzeń