Aktualności

Do 30 czerwca odpowiednie podmioty muszą dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Do końca czerwca wybrane podmioty muszą dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Brak rejestracji oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.

Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy mają czas do 30 czerwca na rozpoczęcie rejestracji swoich podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Cały proces rejestracji ma zakończyć się 31 sierpnia, a firmy, które nie zostaną zarejestrowane od 1 lipca nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.

Do najbliższej środy 30 czerwca podmioty gospodarcze mają czas na rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych o czym komunikuje Ministerstwo Finansów, które dodaje:

„Informujemy, że rozpoczęcie procedury rejestracyjnej do 30 czerwca 2021 roku będzie uznawane za dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji i zarejestrowania podmiotu w CRPA do 31 sierpnia br., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu”.

Oznacza to, że rejestracji w CRPA muszą dokonać podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, które prowadzą działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego, a także podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG.

Jakie podmioty są zobowiązane do rejestracji

W myśl przepisów rejestracji muszą dokonać podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego takie jak:

  • podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy;
  • podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony;
  • podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy;
  • podmioty u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji);
  • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: