Przedsiębiorcy z segmentu MŚP z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o grant relokacyjny. Pracodawca może otrzymać 10 tys. zł na pracownika jeśli ten zdecyduje się na przeprowadzkę do tego regionu. Inicjatywa ma na celu pozyskać specjalistów spoza tego rejonu. Świadczenie jest przewidziane dla wybranych branż, a kwota w całości trafia na konto osoby zatrudnionej, która może wydać pieniądze zgodnie ze swoimi potrzebami. Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków.

Pomorskie firmy działające w sektorze MŚP mogą składać wnioski o grant relokacyjny. Kwota dotacji na jednego pracownika wynosi 10 tys. zł. Spółki mogą otrzymać wsparcie na zatrudnienie maksymalnie 80 osób spoza województwa, które zdecydują się na przeprowadzkę na Pomorze. Warto podkreślić, że dofinansowanie co prawda otrzymuje przedsiębiorstwo, aczkolwiek pracodawca jest zobowiązany do wypłaty całości środków na konto nowozatrudnionej osoby.

Grant relokacyjny – jakie warunki należy spełnić

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba spełnić pewne warunki. Przede wszystkim projekt obejmuje przedsiębiorstwa, które działają w branżach: technologii offshore, portowo-logistycznej, IT (technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie) lub w technologii medycznej w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Ponadto środki na relokacje pracownika dotyczą jedynie specjalistycznych stanowisk, które są związane bezpośrednio z wyżej wymienionymi specjalizacjami. Dodatkowo osoba musi być zatrudniona z tytułu umowy o pracę, a wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 6 tys. zł brutto.

Nabór wniosków prowadzi Agencja Rozwoju Pomorza. Na program przeznaczono 1,5 mln zł. Obowiązuje zasada taka sama jak w przypadku dotacji unijnych na kapitał obrotowy – czyli „kto pierwszy, ten lepszy”. Nabór wniosków zakończy się po wyczerpaniu środków. Maksymalnie przedsiębiorcy mają czas na obsadzenie nowych stanowisk pracy do 31 grudnia 2022 r.

Zobacz także  Pracodawcy w Polsce proponują więcej ofert pracy oraz lepsze warunki zatrudnienia