Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 19 sierpnia można zgłaszać wnioski o wsparcie z programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Mowa tu o obszarach dotyczących rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie. Maksymalne kwoty, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynoszą od 100 do 900 tys. zł.

19 sierpnia upływa czas, w którym można ubiegać się o wypłatę środków w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych. Dofinansowanie obejmuje wsparcie w obszarach produkcji prosiąt (obszar A), mleka krowiego (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) oraz inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Maksymalna kwota dotacji

MRiMR przedstawiła limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Górna granica jest uzależniona od obszaru i kształtuje się w następujący sposób:

  • na rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz na racjonalizację technologii produkcji – 500 tys. zł;
  • W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (m.in. na zakup maszyn rolniczych i ciągników), maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
  • Na nawadnianie w gospodarstwie można otrzymać do 100 tys. zł.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zobacz także  Rząd udzieli pomocy branżom, które najmocniej odczuły skutki pandemii koronawirusa