Aktualności

Od 25 czerwca firmy będą zobowiązane do poinformowania o realizacji zadania publicznego

1 minut(y) czytania

Od 25 czerwca br. w życie wchodzą nowe dyrektywy, które będą zobowiązywać beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON do informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25 czerwca 2021 r. Mowa tu o art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane. Zgodnie z przepisami beneficjent musi poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu w formie:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 

Firma nie zawsze musi informować o działaniach

Oczywiście są wyjątki i przedsiębiorstwa nie w każdym przypadku muszą informować o otrzymaniu świadczenia. Tak jest w sytuacji kiedy całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Z obowiązku są zwolnione również podmioty, które realizują zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Wzory tablic i plakatów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz także:  TVP nadużywała przepisów w kwestii zatrudniania pracowników? Skarga wymierzona w stację trafiła do ZUS-u
Nasze propozycje
Aktualności

Pandemia a rynek pracy – lepsze warunki zatrudnienia pracowników

1 minut(y) czytania
Pandemia zmieniła rynek pracy mimo, że 85% osób nie zmieniło formy zatrudnienia. Pozostali jednak pracują na innych, lepszych warunkach – podaje „Rzeczpospolita”….
Aktualności

Polski Ład: ulga sponsoringowa pozwoli zaoszczędzić firmom nawet 100 mln zł

3 minut(y) czytania
Polski Ład. Ministerstwo Finansów startuje z ulgą sponsoringową. Zapisy ją wprowadzające mają znaleźć się w podatkowej części Polskiego Ładu. Przedsiębiorstwa, które zdecydują…
Aktualności

Agrounia protestowała przed Ministerstwem Rolnictwa. Kołodziejczak: „W Polsce tradycyjna hodowla świń umiera”

1 minut(y) czytania
Agrounia dzisiaj (tj. 20 października) protestowała przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa. Powodem demonstracji był sprzeciw dotyczący likwidacji tradycyjnych polskich hodowli świń. Rolnicy wraz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *