Aktualności

Od 25 czerwca firmy będą zobowiązane do poinformowania o realizacji zadania publicznego

1 minut(y) czytania

Od 25 czerwca br. w życie wchodzą nowe dyrektywy, które będą zobowiązywać beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON do informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25 czerwca 2021 r. Mowa tu o art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane. Zgodnie z przepisami beneficjent musi poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu w formie:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 

Firma nie zawsze musi informować o działaniach

Oczywiście są wyjątki i przedsiębiorstwa nie w każdym przypadku muszą informować o otrzymaniu świadczenia. Tak jest w sytuacji kiedy całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Z obowiązku są zwolnione również podmioty, które realizują zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Wzory tablic i plakatów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz też:
Kliknij!
Bony na cyfryzację. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 255 tys. zł
Nasze propozycje
Aktualności

Jacek Sasin wyklucza zamknięcie gospodarki

1 minut(y) czytania
Jacek Sasin we wtorek 25 stycznia był pytany o potencjalne wprowadzenie twardego locdownu w Polsce. Wicepremier wykluczył taką możliwość i to pomimo…
Aktualności

Firmy z sektora MŚP przed widmem bankructwa. Co piąte przedsiębiorstwo obawia się upadłości

1 minut(y) czytania
Niemal co piąta firma wyraża obawy związane z potencjalnym bankructwem w 2022 r. – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników…
Aktualności

Inflacja producencka w grudniu 2021 r. osiągnęła poziom 14,2%. To najwyższy wynik od maja 1996 r.

1 minut(y) czytania
Inflacja Producencka (PPI) w grudnia 2021 r. wzrosła do 14,2%, co przewyższa prognozy analityków. W porównaniu z listopadem zeszłego roku jest to…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.