Krajowy Fundusz Szkoleniowy oferuje właścicielom firm nawet 16 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na kształcenie pojedynczego pracownika. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać wnioski w powiatowych urzędach pracy. Czas oczekiwania na zgłoszenia jest uzależniony od placówki. Środki pochodzą z Funduszu Pracy, a cała inicjatywa ma na celu zapobieganie utracie pracy osobom, którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji w wyniku dynamicznych zmian panujących w gospodarce.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą z tego tytułu liczyć na dofinansowanie do 16 tys. zł na jednego pracownika. Zgodnie z normami środki mają być przeznaczone na kształcenie swojego zespołu, a sama dotacja jest bezzwrotna. Firmy mogą otrzymać do 80% całości wydatków związanych z kształceniem zatrudnionego. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa, które mogą pozyskać nawet 100% kosztów. Warunkiem jest jednak zatrudnianie pracowników jedynie w formie umowy o pracę.

Dofinansowanie firm – na co mogą zostać przeznaczone pieniądze

Właściciele przedsiębiorstw mogą w 2021 roku ubiegać się o dofinansowanie w następujących przypadkach:

  • kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  • szkolenie pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  • szkolenie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • kształcenie w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  • szkolenie osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  • dokształcanie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • szkolenie osób po 45 roku życia;
  • szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Zobacz także  Czternasta emerytura 2021. Ile otrzymają emeryci i renciści

Osoby chcące skorzystać ze świadczenia muszą w tej sytuacji kontaktować się z lokalnymi placówkami PUP, które dysponują środkami do realizacji powyższych celów.