W piątek Sejm przyjął ponad 40 senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Z tego też powodu regulacje mają zacząć obowiązywać dopiero w grudniu, a nie jak pierwotnie ustalono w lipcu 2021 roku. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

W kwietniu br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRZ, która wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. W połowie maja Senat zaproponował 44 poprawki, co z kolei sprawiło, iż regulacje zaczną obowiązywać dopiero w grudniu br. Zdecydowana większość poprawek miała charakter redakcyjny i precyzujący. Głównym celem zmian jest dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo upadłościowe z 2019 r. do rozwiązań ustawy o KRZ, która według pierwotnego brzmienia miała wejść w życie od początku lipca br.

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych

Głównym uzasadnieniem obecności takiego zapisu jest ujawnienie danych osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności. W sierpniu 2019 r. uchwalona została nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła zmiany w upadłościach konsumenckich. Ustawa umożliwiała m.in. wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego–komisarza oraz zawierania przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przy ograniczonym do minimum udziale sądu.

Zobacz także  KPRM: pracownicy zarobią jeszcze więcej. Premier RP zniósł górną granicę dodatków