Od niedzieli 30 maja będą obowiązywać nowe przepisy, które obejmą głównie pracowników socjalnych. Mowa tu konkretnie o dodatku za pracę w terenie o wartości do 400 zł. Kwota ta nie może być wliczana do najniższej krajowej. Ustawa została uchwalona przez Radę Ministrów 15 kwietnia br.

Nowe dyrektywy wejdą w życie od najbliższej niedzieli. Z tego tytułu pracownicy socjalni mogą liczyć na dodatek za pracę w terenie. Premia będzie sięgać od 250 do 400 złotych. Ważnym zapisem jest to, że bonus ten nie może być wliczony do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje osobom, które przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Zmiany dotyczą także dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego. Obecnie taki przywilej przysługuje pracownikowi po przepracowaniu trzech lat. Od 30 maja takie uprawnienie będzie obowiązywać po pięciu latach.

Nie tylko pieniądze. Inne benefity i zaostrzone kary

Nowe przepisy przyznają pracownikom socjalnym także prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata). Ponadto uchwała ujednolica na terenie całego kraju ścieżkę awansu zawodowego. Do innych benefitów należą tzw. usługi opiekuńcze w trybie pilnym np. w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Urszula Kućma, zastępca dyrektora MOPS w Jaśle podkreśla, że wprowadzane normy obejmują również osobę starszą lub niepełnosprawną niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Nowe przepisy nie tylko zawierają zapisy mające na celu poprawić jakość życia i wspierać rozwój pracowników socjalnych. Ustalenia rządu zaostrzyły też kary w sytuacji, kiedy prywatny dom opieki nie jest prowadzony legalnie. Normy przewidują kary w wysokości 10, 20 lub 30 tys. zł – w zależności od liczby mieszkańców. Z 40 do 60 tys. zł wzrośnie zaś kara dla podmiotu, który dalej prowadzi taką placówkę bez zezwolenia lub otworzył kolejną.

Zobacz także  Narodowy Spis Powszechny. Czas jest tylko do jutra! Sprawdź, jak to zrobić