W kwietniu inflacja w Polsce przekroczyła 4%, co jest wyraźnym wzrostem w porównaniu z lutym oraz marcem bieżącego roku. Największy wpływ na to mają rosnące ceny paliw, użytkowania mieszkania oraz usług. To najwyższy wynik od marca 2020 roku.

Według danych przestawionych przez Główny Urząd Statystyczny, inflacja w kwietniu wyniosła 4,3%. To zdecydowany wzrost w porównaniu z marcem (3,2%) oraz lutym (2,4%). Koszyk dóbr konsumpcyjnych podrożał zaś o 0,8%. Kwietniowa inflacja jest najwyższa od marca 2020 roku, kiedy to osiągnęła 4,6%. Jeśli mielibyśmy szukać jeszcze dalej, to zatrzymalibyśmy się dopiero na roku 2011. Wówczas wynik ten zatrzymał się na 4,7%. W zestawieniu z kwietniem 2020 roku towary podrożały o 3,6%, zaś usługi o 6,8%.

Wydatki w zakresie transportu główną przyczyną inflacji

Z raportu GUS-u można zauważyć wzrost cen w kategorii: zdrowie (3,4%), łączność (7,6%), rekreacja i kultura (5,4%.), edukacja (5,5%) oraz restauracje i hotele (4,4%). Największy jednak wpływ na inflację mają ceny z zakresu transportu, o czym informuje GUS:

„W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,1%) oraz w zakresie transportu (o 2,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc i 0,24 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym do poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 16,2%) oraz mieszkania (o 5,0%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,39p. proc. i 1,24p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,3%) obniżyły wskaźnik o 0,01 p. proc.”.

Analiza zawiera także bardziej szczegółowe dane. Wynika z nich, że w skali roku najbardziej podrożały usługi finansowe (47,6%), paliwa (28,1) oraz wywóz śmieci (27,8).

Zobacz także  Mały ZUS: 327 tys. firm zgłosiło się po ulgę. Wnioski składane przez przedsiębiorców będą rozpatrywane do końca stycznia